Szczegóły zlecenia
Wpisz opis zlecenia i wszelkie dodatkowe informacje o zgłoszeniu

Urządzenie


Jeśli nie możesz znaleźć swojego modelu na liście rozwijanej, dodaj model do opisu zgłoszenia.
Wpisz numer seryjny lub numer IMEI. Znajdowanie numeru seryjnego produktu Apple

Serwis


Wpisz tylko opis usterki. Dodatkowe informacje należy wpisać w podanych polach.
Główny adres e-mail do zapytań związanych ze zgłoszeniem..
Główny numer telefonu do kontaktu przez serwis

Dostawa


 Wyłącz Find My iPhone przed dostarczeniem urządzenia, w przeciwnym razie nie będziemy mogli wykonać naszej pracy.